Rolex.

ล้างเครื่อง-หยอดน้ำมัน

by. TIME CLINIC CENTER

12/9/20231 min read

สภาพกลไกที่ใช้งานโดยไม่มีสารหล่อลื่น..

นับได้ว่าโชคยังดีที่มาทันเวลา หากเจ้าของยังฝืนใช้งานต่ออีกหน่อย คงไม่ใช่แค่ค่าล้างเครื่องที่ต้องจ่ายอย่างแน่นอน.

ปกติแล้วกลไกต่างๆถึงแม้จะไม่มีสารหล่อลื่นก็ยังคงสามารถทำงานได้ครับ แต่ชิ้นส่วนต่างๆนั้นก็จะมีการเสียดสีกันมากจนทำให้เกิดความเสียหายในที่สุด

ผู้ใช้นาฬิกาส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบถึงเรื่องนี้ คิดเพียงแค่ว่า "ก็เห็นมันเดินนิ่หน่า" ถึงเวลาที่มันไม่เดินแหละค่อยว่ากัน พอเห็นมันเริ่มเดินผิดปกติ

ถึงเวลาที่ต้องซ่อมแล้ว บางที่อาจทำให้เจ้าของถึงกับตกใจในสภาพกับราคาที่ต้องจ่ายในการซ่อม โดยเฉพาะนาฬิกาที่มีราคาแพง แน่นอนครับอะไหล่แต่ละชิ้นก็แพงด้วยเช่นเดียวกัน

"แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไง"

เราขอแนะนำให้มีการนำนาฬิกาเข้าตรวจเช็คสภาพในทุกระยะไม่เกิน 5 ปีครับ โดยไม่ต้องรอให้นาฬิกาน้ันเดินผิดปกติ

เพราะถ้านานกว่าน้ันน้ำมันจะเริ่มแห้ง หรืออาจแห้งแล้วก็ได้หากมีการใช้งานอยู่ประจำไม่ได้ขาด ระยะที่ปลอดภัยที่สุดคือไม่เกิน 5 ปีครับผม.