Pusher Repair

ซ่อมปุ่มกด

12/9/20231 min read

ปุ่มกดจับเวลาเป็นสนิมเพราะยางกันน้ำหมดอายุ เจ้าของปล่อยไว้นานทำให้ปลอกด้านนอกปุ่มกดนั้นขาด สำหรับนาฬิกาบางรุ่นไม่มีอะไหล่เปลี่ยนครับ เจ้าของนึกเสียดายนาฬิกาขอร้องให้ช่วยซ่อมให้หน่อย เพราะโดยรวมแล้วส่วนอื่นๆก็ยังอยู่ในสภาพดี เราจึงจำเป็นต้องซ่อมปุ่มเผื่อให้กดจับเวลาได้ และสามารถกันน้ำได้เหมือนเดิม เพราะไม่อย่างน้ันก็คงต้องทิ้งไปทั้งเรือน..น่าเสียดายอยู่เช่นกันครับ......