MIDO.

ล้างเครื่อง-หยอดน้ำมัน,ทำระบบป้องกันน้ำเข้าสู่ตัวเรือน.

by. TIME CLINIC CENTER

12/10/20231 min read

ตัวเรือนผุเกิดจากสนิมที่ก่อตัวกันนาน ทำให้นาฬิกาไม่สามารถกันน้ำได้ถึงแม้จะเปลี่ยนชุดลูกยางกันน้ำใหม่แล้วก็ตาม จึงจำเป็นต้องล้างสนิมออกด้วยวิธีใช้เครื่องกลึงล้างส่วนที่ผุเป็นตามดออกให้ผิวเรียบเสมอก่อน ถึงจะกลับมากันน้ำได้ดังเดิม.